TNH nhịp tăng lại sau khi VNI có xác suất tạo 2 đáy

Từ nhịp giảm tháng 4 tới giờ sau sau khi những siêu cổ như FRT, DGW, DGC có nhịp tăng khá mạnh thì giờ cũng ít mã vào mới được. Có mã TNH tích lũy nền đi ngang sau khi tăng từ đáy kỳ vọng lãi khoảng 10 20 % từ vùng giá 43 trước mắt anh em tham khảo.