Tóm tắt kết quả cuộc họp sáng nay giữa Bộ trưởng Bộ tài chính với các CTCK và doanh nghiệp phát hành TP

Bộ trưởng bộ tài chính kết luận:

  • Doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư gia hạn thời gian nắm giữ trái phiếu, hoặc nhận sản phẩm bđs hoặc, cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị tương đương . Có nghĩa là đến thời gian đáo hạn NĐT vẫn ko nhận đc tiền, thay vào đó là mua lại sản phẩm bđs, cổ phiếu hoặc nắm giữ thêm trái phiếu 1-2 năm nữa
    tải xuống (1)

  • DN tự giảm giá bất động sản để thu tiền về để tăng thanh khoản, chính phủ ko tham gia giải cứu hay bơm tiền cho doanh nghiệp .

  • KL thứ 3 là bố trí room để giải ngân đối với các dự án dở dang đủ đủ điều kiện triển khai, tức là dự án vẫn đc thi công đúng tiến độ, nhưng sau khi dự án hoàn thành chi phí sẽ tăng lên rất cao do lãi suất cho vay của ngân hàng tăng 5-6% so với năm ngoái.

=> Tóm lại là các phương án giải cứu trái phiếu trực tiếp như SCIC mua lại trái phiếu đến hạn hay thành lập cơ quan bình ổn trái phiếu thì ko đc chấp thuận, NN vẫn muốn doanh nghiệp tự làm tự chịu với số trái phiếu mình phát hành ra. BĐS vẫn chưa thật sự đc giải cứu