Tổng hợp lãi suất từ ngày 23.09.2022 của NHNN

Sau khi FED và các ngân hàng trung ương lớn khác tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, và cũng bảo đảm an sinh xã hội trước những diễn biến kinh tế vĩ mô gần đây của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành một loạt các Quyết định ngày 22/09/2020 về việc điều chỉnh các mức lãi suất (lần thứ 1 trong năm 2022) áp dụng từ 23/09/2020. Theo đó:

  • NHNN ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN ngày 22/09/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng. Theo đó, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 2,5%/năm lên 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm.
  • NHNN ban hành Quyết định số 1607/QĐ-NHNN ngày 22/09/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng tăng từ 0,2%/năm lên 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng từ 4,00%/năm lên 5,00%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 háng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tăng từ 4,50%/năm lên 5,50%/năm.

Bảng lãi suất tổng hợp:

Việc tăng hàng loạt lãi suất của NHNN gần đây có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam

Với việc tăng lãi suất mạnh mẽ từ NHNN (+1%) chúng tôi tiếp tục lạc quan về việc kiểm soát lạm phát thấp của Việt Nam và duy trì kỳ vọng CPI của Việt Nam năm 2022 sẽ tăng trong khoảng 3,2%-4% và vẫn nằm trong mục tiêu 4% của Chính phủ.

Mặc dù lo ngại rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam có thể chậm lại trong những quý sắp tới của năm 2022 do nền lãi suất cao hơn, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản đã lấy lại đà tăng trưởng khi phục hồi sau dịch COVID-19 và tiếp tục ghi nhận các yếu tố cơ bản tốt trong 8T2022. Chúng tôi cũng tiếp tục duy trì kỳ vọng rằng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, trong khoảng 7,1% - 10,4% n/n trong 6T cuối năm 2022 (10,4% -14,7% trong Q3 và 4,5% -6,8% trong Q4) và 6,8% - 8,5 % n/n trong năm 2022 nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể sẽ cao hơn “Kịch bản kém lạc quan” của chúng tôi nhưng có thể không cao bằng “Kịch bản lạc quan” của chúng tôi do việc NHNN tăng lãi suất bất ngờ và quyết liệt. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua tốc độ tăng trưởng GDP trong Q3/2022 sẽ đạt mức tăng trưởng 10% +, được hỗ trợ bởi:

  • (1) tất cả các hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trường (với IIP tăng 15,6% n/n trong T8/22 và 9,4% trong 8T22), qua đó sẽ thúc đẩy các hoạt động từ khu vực FDI về mặt đầu tư và xuất khẩu;
  • (2) Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghiệp thay thế nhằm bù đắp sản lượng mất mát, do chiến lược không-ca-COVID-19 của Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy phục hồi các hoạt động sản xuất công nghiệp; và
  • (3) sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành dịch vụ sau khi được phép mở cửa lại các loại hình kinh doanh dịch vụ đến từ (1) cải thiện nhu cầu tiêu dùng nội địa sau khi dịch COVID-19 kiểm soát (tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ T8/22 tăng 50,2% n/n và 8T22 tăng 19,3% n/n) , (2) mở cửa các hoạt động du lịch quốc tế (doanh thu bán lẻ dịch vụ du lịch T8/22 tăng 51x n/n và 8T22 tăng 12x n/n) và (3) và các hoạt động giao thông vận tải trở lại vận hành bình thường giúp thúc đẩy hoạt động thương mại, đặc biệt là xuất khẩu từ khu vực FDI.

Ngoài ra, gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ ước tính khoảng 337 nghìn tỷ đồng (291 nghìn tỷ đồng cho gói hỗ trợ tài khóa và 46 nghìn tỷ đồng cho gói hỗ trợ tiền tệ), để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19 sẽ được giải ngân bắt đầu từ Q2/2022 (theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đến ngày 2/9, giải ngân gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ ước tính đạt 55,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% tổng gói), cùng với hơn 244 nghìn tỷ đồng (trong tổng số 530 nghìn tỷ đồng) vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cần giải ngân từ đây tới cuối năm 2022 sẽ thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong ba quý cuối năm 2022.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487