TOP Bank khỏe tính theo RSI

Chọn được bank khỏe thì cứ yên tâm mà cầm thôi, thấy nó đi ngang 1-2 phiên tích lũy cân bằng lại bán thì lại mất hàng

tầm này đánh kỷ thuật k ăn thua luôn

1 Likes

Theo tổng hợp này thì cứ RSI cao hơn trung bình là nên vào hả thớt? Mình thấy con VPB có vẻ đang cao lắm rồi ấy?

1 Likes

RSI là gì ạ?

1 Likes

:v ơ kìa vẫn phải giữ đúng kỷ luận bản thân chứ. Cổ vẫn chạy dòng tiền vẫn khỏe thì cứ hold thôi

Nó cũng chỉ là 1 trong nhiều yếu tố thôi, còn cá nhân em thấy VPB có hiện tượng kéo xả từ trước rồi cứ sáng đạp chiều kéo. bank nhiều con ngon mà cửa tăng còn nhiều mà ví dụ cua gạch ACB, TCB, …

1 Likes

là chỉ số sức mạnh tương đối để phân tích kỹ thuật, cụ thể bác ib ■■■■ em nhé: 0392573678