Trade cổ phiếu nghành dầu khí anh em có đọc báo cáo EIA không nhỉ?

Ai đọc thì cho em chút kinh nghiệm