Trận này Lữ Bố đã bỏ qua Điêu Thuyền để hướng tới đại cục

quá khốc liệt

1 Likes

Giết thịt luôn em Xích Thố chưa Lữ tướng quân? :sweat_smile:

dí chạy ko kịp huynh à :smiling_face_with_tear: Tụ điểm số 5 này ác đó

1 Likes

Tình hình này ổn chưa Lữ Bố ơi?

Đợi thêm 2 cây nến nữa

1 Likes

Xích thố chạy quá ghê!

1 Likes

Hy vọng mô hình chuẩn

1 Likes

EIB ĐÃ DC CỨU !

1 Likes

Đợi PDR và NVL nữa mới ổn.

1 Likes

Chắc đợi vùng cân bằng bạn

1 Likes

Bỏ đi 1 giá cũng không muộn, vào trước 1 giá cũng không trễ. Cờ bạc thì ăn ngắn, đầu tư thì nắm dài

1 Likes

Vờ cờ gờ cũng đi theo mô hình này đúng ko Lữ tướng quân?

1 Likes

con đó mình chưa xem

1 Likes

kỳ vọng mô hình wolf waves này chuẩn ít nhất là nến tháng

1 Likes

KLGD vượt TB 50 phiên đã đạt , nếu tăng trên 1,5% điểm chỉ số thì xác nhận là FTD ( bùng nổ theo đà )

1 Likes

tạm được

1 Likes

Nay mình vào thêm ít hàng, hy vọng qua tuần hàng về vẫn ổn.

1 Likes

Chúc bác may mắn !

1 Likes

Xích thố chỉnh giá đẹp như này có gom thêm không Lữ tướng quân?