Triển vọng cổ phiếu Dầu Khí

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 3% xuống 92.83 USD/thùng. Tối ngày 07/09 có lúc giá dầu giảm xuống duới 89 USD/thùng. Kênh dưới của trend giá dầu là quanh 85 USD ( hỗ trợ mạnh )

Giá dầu giảm vì lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn và các lệnh phong toả COVID-19 làm suy yếu nhu cầu nhiên liệu, dứt đà tăng trong hai ngày nhờ thông tin về mục tiêu giảm sản lượng đầu tiền của OPEC+ kể từ năm 2020

Mặc dù nhóm ngành dầu khí đang giảm mạnh nhưng cơ hội đang mở ra rất lớn ở nhóm này

  • PVD có thể đạt mức lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng trong Q3/2022 và thông tin tác động loại khỏi danh mục ký quỹ đã phản ánh xong vào giá PVD. Về kỹ thuật, PVD có hỗ trợ mạnh quanh 18-18,5. NDT có thể tham gia ngắn - tỷ trọng thấp PVD quanh 18,5 -19, target 22, cutloss khi thủng 17,7 kèm thanh khoản
  • PVS có thể tham gia ngắn - tỷ trọng thấp PVS quanh 25, target 29, cutloss khi thủng 24,4 kèm thanh khoản
  • GAS có thể tham gia ngắn - tỷ trọng thấp GAS quanh 110, target 120, cutloss khi thủng 108 kèm thanh khoản.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 8.8%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Kéo P kinh quá.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 8.8%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Múc mạnh cổ dầu khí.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

PVS, PVD khỏe ghê.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Múc mạnh P

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487