Trùm Bất động sản

VHM hanh trình trở lại vị vua

cái sòng này của nhà bọn ló. nó muốn tăng là tăng muốn giảm là giảm

Nhỏ lẻ ăn theo đc. VHM bị đè ép quá lâu rồi

EVG: bđs tiềm năng

VHM an toàn nhất dòng bđs, hệ VIN còn mỗi VHM làm ra tiền lớn ít rủi ro đáng đầu tư thôi. Hiện tại đang là vùng đáy của VHM

cả tập đoàn dồn tiền chuyển chéo hỗ trợ đốt pin hết rồi. vỡ ra thì nát hết

Để có tiền thì VHM tăng sản xuất tiền cho tập đoàn trong thời gian tới