Trung Quốc bảo trì 4 nhà máy dầu khí lớn, sell dầu WTI các bác ơi

Trung Quốc là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tiêu thụ toàn cầu. Hiện tại đã có 5 nhà máy Quốc doanh dừng hoạt động cho đến hết tháng 3/2021 để bảo trì. Công suất cảu 4 tập đoàn dầu khí : Sinopec, PetroChina, CNOOC và Sinichem chỉ đạt 78,8%, thấp hơn mức 82,8% trong tháng trước.