Trường Money vs Quách Mạnh Hào

2 bác ngồi buồn quay ra kháy nhau

bảo trọng hag.có ngày đó.kkk. :laughing:

nhắc nhẹ.anh đéo thù dì bọn thằng trường hoặc thằng kẹc nào. :laughing:

1 Likes

học ba ngày có kiến thức chứng khoán thì mấy cháu 2k giờ toàn chuyên gia :laughing:

cả hai đều có uy tín trên thị trường. Không nên đăng mấy này lên không anh em hiểu nhầm bác à

1 Likes

Học vĩ mô 3 ngày xong lên diễn đàn dẫn link báo chí rồi ngồi phân tích như chuyên gia. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

Ngày đó có xa không bác, đang có ý định chốt lãi HAG mà sợ chốt non. :smiling_face: :smiling_face: :smiling_face: :smiling_face: :smiling_face:

Trường money là ng giỏi. Biết công biết thủ đúng lúc, a ấy là ng có ích cho TTCK này

2 Likes