TT&Index ngày 21.5.021 : Mở

TT&Index ngày 21.5.021 : Mở …

… thấp, vùng 5p âm; gạt áp lực bán. Tăng dần hay test 128x thấy sớm là thuận sóng … của ngày+tuần này nhé

Ảnh sắc tím giữa trời … của Facer Nguyễn Đắc Hỷ.

1 Likes

Dọ low mực 10p âm!

  • Hose khớp 1k tỉ đồng. Bán íu …

BVB ce! Hose khớp vượt 3,1 k tỉ đồng.
Hồi tăng được rồi đó.

Cần nhóm tứ quý đẩy giá -> Index xanh được!

Hose khớp 8,6 k tỉ đồng.

VCB chịu nhấc cẳng … Index sắp xanh.

  • Hose khớp 10,3 k tỉ đồng!

Ảnh : sắc tím giữa trời … ngha.

Mua tăng áp và Index vượt tham chiếu … ha ha.

Bác Nak trúng mánh e nào mà cười tươi thế :grin:

Dự báo tốt thì mua chắc ko tệ. PGB ngân hàng CE thứ 2/ ngày.
Trúng nhiều đến nỗi chọn lựa bán … Chừng quyết được thì giá nó lùi mất 1 khúc … ngha.

Đầu giờ có mấy con đè để gom, ác liệt quá

Dà. Dịch bên bạn cũng … thở ngon rồi mừ!

1 Likes

:+1: rồi cũng êm.

1 Likes

1286,3 vượt …

  • trụ VHM cũng vọt chạy. Nó giúp Index tiệm cận vùng đỉnh 2x năm … xa xăm!
    BID Ce thứ ba nhóm ngân hàng / ngày này.

Trụ VNM tham chiến.

  • Hose vượt 16 k tỉ đồng. Thanh khoản TT ngày tăng sẽ vù vọt … mạnh. Bảng dự sẽ có hiện tượng ĐƠ sau 14h nhớ nhớ …

Đơ lệnh hay bảng điện TREO … rồi.

Nghỉ/thôi từ đây. Bảng nhiễu ko thể bấm … hay dự sát hợp được!

Thơ đến với những người yêu mãnh liệt, sống thật tình và lao động thơ nghiêm túc. Đọc và đi. Nghĩ với suy. Lăn lê viết …
Thơ của Mr NaK ha.
CN bà con nhớ đi bầu … nhá.