TT xấu penny lên tiếng!

TT xấu penny lên tiếng !!! 1 số cp penny thời gian qua lên rât mạnh như LCM CDO FTM vv vẫn còn rât nhiều mã penny tiềm năng MBG CVN BKG . mbg giá 7 ctuc 7% sắp chốt kqkd tốt