Tư Mã Ý Toạ Sơn Quan Hổ Đấu, Đáy dài hạn của VNINDEX là 550, Chiêu binh mãi mã chuẩn bị cho trận đánh lớn. Anh em vào đây!

, , , , , , , , ,