Vẫn là Tasco (HUT) các bác êi

Tasco vừa công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 với kết quả tiếp tục thua lỗ quý thứ 5 liên tiếp và con số lỗ càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, con số lỗ đã là hơn 73 tỷ đồng, chiếm tới 73% kế hoạch lỗ công ty đề ra cho cả năm 2021. Được biết, trong năm 2021, Tasco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 100 tỷ đồng.
Số má như này làm ăn gề!

HUT cuối năm vượt mệnh

Giờ biết có vượt mệnh cũng chả mua nếu báo lỗ, thà k ăn còn hơn bị hủy niêm yết he

:sweat_smile: