VCG - Câu chuyện là gì?

Quý II/2022, doanh thu thuần đạt 2.172 tỉ đồng (+56,4%) nhờ hoạt động xây lắp tăng trưởng mạnh, lợi nhuận sau thuế đạt 171,9 tỉ đồng, tăng 278%. Tài sản dở dang dài hạn đạt 8.010 tỉ đồng, gấp 3,9 lần so với đầu năm, trong đó dự án Cát Bà Amatina – Cái Giá Cát Bà với quy mô là 5.939 tỉ đồng (Tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn là 11.000 tỷ) - Đây là mục đặc biệt chú ý, sẽ tạo lợi nhuận đột biến trong tương lai.

Năm 2022, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt hơn 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng, tăng lần lượt 243% và 269% so với thực hiện 2021. Trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 28% bao gồm 18% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu (Đã chia).

Vinaxonex đang tăng cường mở rộng quỹ đất với hàng loạt dự án lớn. Có thể kể đến như Dự án khu đô thị sinh thái tâm linh Biển Hồ, Phú Yên (338 ha); dự án làng đô thị xanh Lai Nghi tại Quảng Nam (460ha); dự án khu đô thị Đồi Chè tại Cao Xanh, Quảng Ninh với quy mô gần 50 ha…Vinaconex tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển một số dự án tại khu vực xung quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Sau khi khóa room về 0%, quỹ ngoại bán hết, ngày 7.6 VCG nâng room lại lên 49%.

Đồ thị kỹ thuật: VCG tạo nên vững chắc vùng 23, dòng tiền vào tích cực kéo giá vượt cản mạnh 24.5.

  • Mục tiêu ngắn hạn hướng tới 28, trung hạn 31 (+26.5%).
  • Hỗ trợ mạnh nên giảm tỷ trọng khi mất 23.5.

Game hấp dẫn

TA ngắn hạn thôi, doanh nghiệp còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Cần thêm thời gian.