VE3 liệu có X3 năm nay

VE3 tiền mặt và tương đương tiền 12.5 tỉ.
Qũy đầu tư phát triển 2.5 tỉ
Lợi nhuận chưa phân phối 2.7 tỉ
Vốn Hóa 16.2 tỉ, game tăng vốn 1/1, công ty con cưng của VNE chuyên xây lắp điện.
Tổng có 1.319 triệu cổ phiếu, VNE nắm 53 % chưa kể lãnh đạo và người nhà nắm giữ thì mình ước tính hàng ngoài VE3 tầm quanh 300 là cùng.
1 tuần nay tay to gom hàng mỗi phiên 40 50k chắc ko còn bao nhiêu hàng ngoài.
Kỳ vọng 2 3x cuối năm, mọi người tham khảo.

1 Likes

quan tâm em này. hàng quá chất lượng mà số cổ phiếu thì siêu ít ỏi. và hàng hiếm

game 1:1 chuẩn bị ra