VHM hành trình lên 1 triệu tất cả cao thủ chuyên gia vào đây hết!

Số 1 vốn hoá
Số 1 lợi nhuận
Số 1 quỹ đất
Số 1 thương hiệu bds
Số 1 tập đoàn tất cả các lĩnh vực
Hành trình giá cao nhất sàn đạt 1 triệu/ 1 cổ phiếu
Nhóm bất động sản tăng gấp 3-4 lần cả rồi, đất đai ngoài thị trường cũng thế
Vậy mà Vhm vẫn chưa tăng ? Giờ không húc đến khi nào

nếu nó là 1 con ngoài VN30 thì kỳ vọng được, còn trong VN30 thì khó lắm bác ah