View kỷ thuật ngày 29/01/2021

Hai đồ thị nến trong hai ngày gần nhất đã hình thành nên mẫu hình Bullish Engulfing (cây nến tăng giá sau bao phủ hoàn toàn cây nến giảm trước đó) là một mẫu hình mạnh và dự báo cho khả năng đảo chiều tăng giá của thị trường.

Vì vậy, nhà đầu tư đã có thể bắt đầu giải ngân, đặc biệt là trong các phiên điều chỉnh. Vùng kháng cự gần nhất trên VNIndex hiện đang nằm tại 1.100 điểm; nếu vượt qua được mức kháng cự nêu trên, nhiều khả năng chỉ số sẽ chính thức quay trở lại xu hướng tăng.

  • choàng khăn đỏ -
1 Likes

Bác bỏ chữ đỏ thay bằng xanh lá hoặc tím cho anh em còn thở, chứ đỏ thì chết

:laughing: