Vn-Index đạt đỉnh 1280 và giảm về 1218 trong 15 phiên tới

cuối tuần vui vẻ

thứ 2 NVL ce ko

Vn-Index tăng lên 1026 bán hết cổ phiếu nhé

1 Likes

Sao bán bác vn đang hồi đẹp mà. Có cản ở đó á?

NVL 5 phiên trần

chắc ăn VNI lên 1020

mai bắt đáy NVL nhé

dân chứng vui trở lại

từ 873 lên 1040 à

nvl ce rồi

bán chưa cậu

lên 1054 chốt lời

chứng khoán ở đỉnh

tăng đủ 200 điểm từ đáy

tranh thủ chốt lời vùng đỉnh 1085

đỉnh là đâu đó 1096

nói sai nhiều lần

Đoán đỉnh làm gì😂

đoán đáy sai nhỉ

khả năng giảm về 970