Vn-Index đạt đỉnh 985 và đi ngang, giảm vài phiên tới

VNI tăng từ 873 lên 985 là hơn 100 điểm nên cần điều chỉnh giảm
Uyên bán chốt lời xong 985
Nghỉ ngơi vài tháng
Thị trường sẽ đi ngang và không tăng nữa

phải biết điểm dừng

2 Likes

chứng khoán mà cố gỡ sẽ mất hết

1 Likes

đúng đáy và trade

nay đã bán hết chờ dò đáy

1 Likes

bán hết và nghỉ

sẽ có phiên giảm 26 điểm

chứng khoán lúc này ko tăng nữa

nghe theo bác, đã bán hết DIG. Nghỉ chờ tt test lại đáy

1 Likes

giảm như kế hoạch

1 Likes

chúc mừng bác giá đỉnh

bán dig giá 13.55

giảm rồi nè

không tăng nữa

nghỉ ăn tết thôi

Mua NVL giá 20.45

tăng vài phiên nữa rồi giảm