VN-INDEX tạo đáy xong ở 1.200. Tăng lên lại 1277

Từ h đến cuối tuần giảm 5_10% múc chưa muộn

tạo đáy xong rồi và tăng lên

mai tăng 10 điểm tiếp

2 Likes

tôi luôn bắt đáy thành công

bác còn DIG ko? giờ bắt thêm được bác nhỉ

DIG bán giá 42 và mua lại giá 32.7

1 Likes

đợt này hồi vượt đỉnh 42 trước ko bác? e vẫn theo chân bác từ mấy tháng trước phán quá chuẩn

giữ chặt cổ phiếu giá đáy

3 Likes

bác đánh giá sao về phiên hôm nay DIG rút chân kéo ATC - liệu đã đáy để khởi động cho con sóng mới