VN30 sắp thành BANK30 mịe nó rồi

30 anh blu thì tới 9 thằng bank . Éo mịe toàn bọn buôn nước bọt éo bỏ ra đồng vốn nào đứng giữa ăn cả hai bên . Dịch bệnh doanh nghiệp và người dân khốn cùng , bọn chúng thì béo phây phây , lời lớn thì chia nhau ăn ngập mồm , nợ xấu thì cầu cứu nhà nước . Éo hiểu cái đất nước này sẽ đi về đâu khi chỉ nuông chiều 2 thằng con hư và mất dạy là Bất Động Sản và Ngân Hàng .

1 Likes