VNI...1150 và đáy lần này là 1100....:))

Có ae nào cầm những mã này như mình koh L14,DIG,LDG,CEO
-TK đang đi viện cấp cứu
-AE nào đang lỗ từ 500 đến trên 1 tỷ vào điểm danh cho mình có thêm động lực sống chết cùng A7
Cổ chưa bán thì tk còn cứ kệ nó xem 2 năm sau nó nên cơm gạo gì không,cùng lắm đời con cháu nó dùng …:))

Bay lãi tỉ rưỡi từ đầu năm. 1 phần dính con rác cii

1 Likes