VNI lên 1235 vào cuối tháng 7-2022

Tháng 8-2022 tăng lên 1265

1 Likes

nghỉ ngơi chút rồi tăng tiếp

1 Likes

giữa tháng hay cuối tháng vậy bác

chúc vui vẻ nhé

lên 1241 rồi

Đỉnh nhỉ :)( . Chủ píc uy tín

vui quá