Vnindex bao giờ đạt đỉnh? Phân tích qua yếu tố thời gian

Nhận định thị trường ngắn hạn và trung hạn cho chỉ số VNindex

Một yếu tố các nhà đầu tư hay bỏ qua khi tham gia giao dịch trên thị trường là yếu tố thời gian-Một yếu tố vô cùng quan trọng. Xét yếu tố thời gian các nhịp tăng chính của Vnindex.

Nhịp 1 từ đáy 649.10 31/03/2020 đến đỉnh 905.65 08/06/2020, kéo dài 69 ngày=10 tuần

Nhịp 2 từ đáy 779.82 29/07/2020 đến đỉnh 970.15 26/10/2020, kéo dài 89 ngày=12.7 tuần

Nhịp 3 từ đáy 911.20 30/10/2020 đến đỉnh 1200.85 18/01/2021, kéo dài 80 ngày=11.4 tuần

Nhịp 4 từ đáy 998.33 29/01/2021 đến đỉnh 1286.32 20/04/2021, kéo dài 81 ngày=11.6 tuần

Như vậy các nhịp tăng của Vnindex thường kéo dài từ 10-13 tuần, sau đó sẽ có những nhịp điều chỉnh tương đối lớn

Nếu tính cho nhịp tăng gần nhất từ đáy tháng 04 (27/04/2021), Vnindex đã có nhịp tăng 62 ngày và có khả năng đảo chiều trong khoảng 06/07/2021 (10 tuần) đến 27/07/2021 (13 tuần).

=>>Như vậy theo yếu tố thời gian, sẽ có nhịp điều chỉnh diễn ra trong 03 tuần cuối tháng 07, nhà đầu tư cần lưu ý mốc thời gian này.

A14-VNINDEX

1 Likes

4 quý V xanh : VIC VHM VNM VCB … nhé.

  • Index khó giảm. Hose khớp 6,3 k tỉ / 200 triệu cổ.

Nhóm cổ CK to vẫn Ok. Tứ quý V tiếp tục tăng giá!

  • hose khớp 11,4 k tỉ ; 347triệu cổ.
    Index high giá vùng 1412,x …

1415,16 hóng … tốt

  • Trụ VIC VNM high giá. Hose khớp >12,5 k tỉ đồng + 378 triệu cổ phiếu …

MMs “oánh” ATC nhé. Cửa 1410 … trụ tốt!

Xu hướng TT&Index ngày 30, nay : giảm trước tăng sau.
Cửa test+lấp GAP up ngày qua : Ok đó!
Tăng hay thấy xanh càng sớm càng tích cực!

TT xài trụ. cả nhóm tứ quý V xanh … Test 1415p đóa.

Bán ATO ko mạnh ( 372,4 tỉ); phe mua hoàn toàn có thể giữ xanh tốt ( so dự báo đầu ngày test GAP qua) nhé!

Chỉ là chta cần thấy một TT có thanh khoản tăng, lực/phe MUA áp đảo … bán tốt.

@TRUNG.PH : ph/pháp chú dùng có thể dự báo CT 10 của TP HCM bao giờ thì dừng ko?

  • Hose khớp 1,8k tỉ đồng. High test 1416,2p.
1 Likes

High Index 1417,x. Lượng mã xanh nhỉnh hay > hơn số cổ đỏ …

  • Hose khớp >3,2 k tỉ + 93,3 triệu cổ …

Index đóng cuối ngày Ok với mốc 1415 thôi! Có thể cao hơn ít điểm nhé …

  • Hai con DPM DCM Ok với 2 mốc giá 24k và 21k …
    ** Hose khớp > 16 k tỉ đồng / 446 triệu cổ. KL cổ dự đóng ngày > 600 triệu đóa/ hose.

Câu hỏi nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này: chỉnh để lên tiếp (tiếp tục xu hướng tăng) hay đạp thẳng cẳng (xu hướng giảm lên ngôi)?