Vnindex hướng tới 1290- livestream với huy người cát

hướng tới 1290

1 Likes

Hôm nay có vẻ như bđs lead sóng rồi. Bank vẫn tiếp tục mạnh.

Em Thanh Trà ngon đấy nhỉ, các cụ coi mở tk làm quen kìa

Trà Dr Thanh có gì mà ngon, tôi là tôi khoái chim ông Huy Người Cát

Kkkkk

Tôi khoái mấy con chim ông Huy nuôi đã lắm chứ có bậy bạ đâu mà cười pa :rofl::crazy_face: