VNINDEX kết phiên tăng hơn 4 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 04/08, Vnindex tăng 4.39 điểm (0.35%) đóng cửa ở mức 1,254.15 điểm; HNX giảm 0.38 điểm (0.13%) đóng cửa 297.73 điểm; UPCOM tăng 0.54 điểm (0.6%) đóng cửa 90.86 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 19,773.12 tỷ trong đó HOSE 17,006.79 tỷ; HNX 1,882.39 tỷ; UPCOM 883.95 tỷ đồng.
NĐTNN MUA ròng 54.41 tỷ đồng. TOP mua ròng của NĐTNN gồm các mã: VHM, HPG, VCB, CTG, STB, SSI, NVL, VIC, BID, KDH.
Tự doanh các CTCK BÁN ròng 541.66 tỷ đồng. TOP bán ròng gồm TCB, ACB, NVL, REE, STB, NKG, PNJ, MWG, VHM, VIB.
Top 20 mã ảnh hưởng nhất tới điểm số index gồm: 10 mã ảnh hưởng tăng: VCB, VHM, NVL, BCM, VPB, PLX, VIC, FPT, MWG, TPB; 10 mã ảnh hưởng giảm gồm: GAS, SAB, MSN, VGC, CTG, KBC, HPG, GEX, STB, REE.