VNINDEX tiếp tục điều chỉnh. Cần chú ý điều gì ngày mai?

, , , , , , , ,

Hôm nay VNINDEX chúng ta điều chỉnh chỉ 6đ nhưng mà có rất nhiều mã cổ phiếu giảm sàn ở các nhóm ngành.
Nếu xét trực quan thì những cổ phiếu giảm sàn hôm nay thì cũng chỉ đang là phiên điều chỉnh đầu tiên của chúng. Hỗ trợ của những cổ này vẫn còn đó ở đáy tạo từ nhịp hồi phục đầu tiên ở tuần trước. Các cổ phiếu đã tăng 20 - 40% có sự điều chỉnh lại là dễ hiểu
Nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục đặt câu hỏi tại sao cổ phiếu giảm sàn? Đơn giản thì nó hồi mạnh hồi tím, đem lại lãi nhiều. Thì ngược lại khi điều chỉnh giảm thì cổ phiếu có quyền được giảm sàn.
Điều quan trọng là hành động của nhà đầu tư như thế nào?
+) Nếu chúng ta lỡ mua cổ phiếu rồi và cầm cổ phiếu. Thị trường về hỗ trợ quanh 900đ chúng ta phải bình tĩnh quan sát. Đặt ra trường hợp thủng 900đ thì làm sao? Không thủng 900đ thì làm sao? Ví dụ: bán ra một phần, bán toàn bộ, mua gia tăng,…
+) Còn nếu chúng ta là đợi mua cổ phiếu đầu tư T+ thì về hỗ trợ 900đ thì chúng ta cần tín hiệu gì để mua? mua bao nhiêu tiền?..
Chuẩn bị tốt các câu hỏi trên thì hành động sẽ dễ. Chúc các nhà đầu tư thành công.
Hiện tại, thì cá nhân mình và khách hàng vẫn đứng ngoài thị trường. Vì tiêu chí của hệ thống giao dịch của mình đánh giá chưa đạt để tham gia

Nguồn youtube: VNINDEX tiếp tục điều chỉnh. Cần chú ý điều gì ngày mai?