AMV - Cắt hay giữ đây ạ

AMV liệu có game PHT ko chủ pic

Pic im lìm quá, ko thấy các Bác chia sẻ gì

Amv hãy kiên nhẫn, rẽ nhất ngành dược , chia cổ tức bằng xiền 20%. Cứ mua rồi oanh đó

1 Likes

mua em này thì xác định nằm chờ thời hơi bị lâu

có bác nào còn để ý con này không. Có nên mua tích sản cho em này không nhỉ

tiền trả cổ tức 1 năm rồi vẫn không thấy đâu, sợ gần đến ngày lại hẹn tiếp