AMV - Đầu tư an toàn, cuộc sống an nhàn

1 năm ăn 50% là ngon lành rồi còn mong gì

1 Likes

Lúc định mua soi thì thấy 10300 sau đó ko biết cái gì luôn xuống 7300 rồi ngóc lên. Hiện tại t+ đang chốt lãi

uh hôm nay họ chốt có vẻ yếu rồi, t đoán tuần sau lên đó

1 Likes

Không có gì là chắc chắn cả kệ đi bác, bác xem nhiều là sợ bán lỗ đấy

1 Likes

các giao dịch cả cổ đông lớn AMV thời gian gần đây khá nhiều và thực hiện = phương pháp thỏa thuận, có lẽ là sắp có ai đó vào hội đồng quản trị

1 Likes

tôi nghĩ đáy đâu đấy quanh đây rồi. lái mà để thủng 7.x này thì chắc ko còn cái nịt đâu

1 Likes

Đáy vẫn vậy, hôm nay giao dịch khối lượng cao đó

Giao dịch lớn mà, đã bán xong đi vào ổn định rồi

xem bctc con này chán vlin. Chưa kiểm toán lãi 48 tỉ kiểm toán xong lãi có 10 tỉ.

T thoát rồi, bán hoà vốn chứ nó chậm quá

Hôm qua xúc 2k hôm nay tím đỡ tiếc

1 Likes

Sàn HNX dow từ 300 điểm xuống có thể xem mã nào ngon là lướt ván đẹp