ANT - Hậu thoái vốn nhà nước - Vươn mình trỗi dậy

Đừng lùa gà nữa

lùa gì cp tích sản tốt mà

Nay nó bị làm sao mà tím vậy các bác

tin tốt

em cũng ngẫm mã này thấy mã này ngon mà giấy chưa nhiều

1 Likes

Cổ phiếu có thể nói là quá cô đặc

1 Likes

vậy mới tốt

1 Likes

tốt quá rồi