Bạn có hiểu rõ về lạm phát đình trệ?

Trừ khi bạn là một người trưởng thành trải qua cuộc khủng hoảng của những năm 1970 đến đầu những năm 1980, bạn có thể không có ký ức hoặc kinh nghiệm gì về khái niệm lạm phát đình trệ.

Nhìn chung, hầu hết các cuộc suy thoái kinh tế chỉ liên quan đến áp lực giảm phát và dẫn đến các sự kiện suy thoái gây ra mất việc làm và tỷ lệ nghèo đói cao hơn nhưng không có gì có khả năng làm sụp đổ toàn bộ hệ thống.

Lạm phát đình trệ là một mối đe dọa hoàn toàn khác.

Lạm phát đình trệ về cơ bản là sự kết hợp của tình trạng giảm phát trong một số lĩnh vực của nền kinh tế cùng với lạm phát giá cả ở các lĩnh vực khác, bao gồm cả nhu cầu thiết yếu. Câu chuyện là lạm phát đình trệ đòi hỏi “tỷ lệ thất nghiệp cao” cùng với giá cả tăng, nhưng điều này đơn giản là không đúng.

Các dấu hiệu của lạm phát đình trệ bao gồm: GDP giảm hoặc trì trệ, doanh số bán lẻ giảm, chỉ số PMI (sản xuất và dịch vụ) giảm, tiền lương giảm hoặc trì trệ, thị trường chứng khoán giảm sút, v.v. Khi những trường hợp này đi kèm với việc mất sức mua bằng đồng tiền và giá cả tăng. trong hầu hết các hàng hóa và tiện ích, thì bạn có lạm phát đình trệ.

Loại bất ổn này có lẽ là tồi tệ nhất trong tất cả các thế giới vì giá tiếp tục tăng mặc dù nhu cầu đang giảm. Nó báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng với hệ thống tiền tệ của một quốc gia, hoặc chuỗi cung ứng sụp đổ hoặc cả hai. Hệ thống gốc rễ của toàn bộ nền kinh tế đã mục nát, đây là cách duy nhất để lạm phát đình trệ có thể xảy ra.

Chi tiết: Bạn có hiểu rõ về lạm phát đình trệ?

1 Likes