Bị Xóa PIC cũ - Nhưng thôi tôi xin dừng với anh em DIGer - Vì các bạn đã quá đau đớn rồi

vì những thằng như chú nên dig còn rơi

Hôm nay sẽ mua full margin cổ phiếu giá đáy. Cơ hội lớn khi VNI vùng 1180.

1 Likes

về 1100 mà lại thốt ra câu này nữa thì tui cũng nể bác đó nha

C2 nếu so sánh với dig thì dig gọi nó la cụ tổ, BDS của nó ăn đứt, riêng BOT nó ngồi không thu lãi bằng dig cày cả năm , giá 15 nên tôi định giá dig 9k

Haha, e lzi có vẹo gì đâu kk