Cần Tăng Giá - CTG

Cho hỏi PE CTG là bao nhiêu. Giá hiện tại là cú lừa thế kỷ à

Các bác biết bao giờ tỷ cổ về ko? Để canh giảm mua cất tủ

Còn cái nịt mà mua

hàng ngon cứ cho vào list theo dõi, đạp chán chê rồi sẽ kéo lạilênn thôi các bác