Cấp báo: L14: Đáy quanh đây!

Em múc thêm l14 giá 98 rồi bác ơi

Thay máu sắp xong rồi đấy !

Đã lên tàu L14 thử cảm giác manh xem thế nào

Thay máu xong là phi

cá mập gom hàng đủ rồi thì phải.Đã vươt 116 bắt đầu chạy mạnh.mục tiêu 250!