Có nên mua DIG, CEO ở hiện tại?

,

Tưởng xa lại gần tưởng gần lắm rồi nhưng nó lại rất xa xôi

Hack não nhỉ

1 Likes

chắc là số lãi chúng ta từng có

1 Likes

Hay quá ad

1 Likes

còn giữ hàng ko bạn

1 Likes

Thấy sàn nên cũng cover lại r

Ce lòi mồm r

nếu mua thì bác có thể mua con CEO nhé, mà tốt nhất là nên phân bổ danh mục ra nhiều cp với nhiều nhóm ngành, all in vào 1 cp giai đoạn phục hồi mạnh cũng rủi ro. cơ hội phía trước còn rất nhiều

2 Likes

Ad này tư vấn có tâm đấy, vào gr ■■■■ tham khảo đi bạn

2 Likes

đã vượt MA50, có thể sớm chạm MA100

2 Likes

Tăng mạnh quá cũng sợ

1 Likes

Sợ fomo ko dám vô, sợ úp sọt giảm tháo sàn nhỉ

2 Likes

giờ mình cũng khuyến nghị khach hàng chốt từ từ 10 20% danh mục

2 Likes

chấm

1 Likes

Dám mua tiếp khum a =)))) DIG nay tăng gần 100% rồi đó

2 Likes

Hàng lái mạnh với cũng tăng mạnh r, chịu dc rủi ro cao thì vào mà tỉ trọng nhỏ thôi bạn

2 Likes

1 Likes

bác Trường money dạo này hô lên cũng mạnh nhỉ

timing chuẩn quá

1 Likes

mở thêm 1 cái TK ủng hộ nhé

1 Likes