🧲 Cổ phiếu NGÀY CHỦ NHẬT - Tập 2: Tập đoàn GELEX - Hướng tới mục tiêu tỷ USD

Chào nàng. Nay nghe tin Tuấn mượt bán hết Vix nên mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm trinh. Theo nàng ạ Tuấn bán vix để cơ cấu mua Cp gì thế…?

1 Likes

Chào bác. Em không rõ thông tin sẽ cơ cấu qua mảng nào nhưng nhìn cách bán ra của gia đình anh ấy chắc lá đang từ bỏ mảng chứng khoán vì những khó khăn phía trước.
Có thuyết âm mưu anh ấy chuyển qua deal với Nova. Cái này thì chị là suy diễn thôi ạ. Phải cả tháng nữa mới kiểm chứng.

2 Likes

Rồi tuấn mượt dẫn mn về 1x rồi huhu

1 Likes

Tui đoán ông Tuấn bán Vix rồi ra tin mua gex để phân phối gex chứ. Ông đang ôm nhiều gex mà. Gex từ 52 về 10.85 nhiều người calo magin cháy TK Tan cửa nát nhà vì gex rồi đó

1 Likes