Cổ phiếu RÁC tránh xa càng sớm càng tốt!

, ,

NHẬN DIỆN CỔ PHIẾU RÁC

85% tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán đến từ nhà đầu tư cá nhân. Vậy làm thế nào để nhận dạng cổ phiếu rác, để tránh những rủi ro không đáng có?

Thứ nhất, đó là những doanh nghiệp tăng vốn nhiều lần với giá trị lớn nhưng mục đích không rõ ràng. Ví như cổ phiếu ROS đã được hô biến vốn điều lệ từ 1 phẩy 5 củ lên 4.300 củ, và anh Quyết đã bỏ túi gần 6400 củ sau phi vụ đó.

Thứ hai, là báo cáo tài chính của doanh nghiệp có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, nghĩa là giữa kiểm toán viên và doanh nghiệp không tìm được tiếng nói chung. Khả năng cao sẽ xảy ra trường hợp báo cáo lãi thành lỗ sau soát xét. Như trường hợp của KBC, lợi nhuận bay màu 92% sau soát xét, tương ứng 2200 củ ( đổi thành cty khác)

Thứ ba, doanh nghiệp có các khoản ủy thác đầu tư lớn cho ban lãnh đạo, đầu tư vào các dự án liên quan hoặc cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau. Điển hình như ITA với khoản vay gần 2000 củ của chủ tịch, cho một dự án không minh bạch tại Mỹ.

Tránh mua cổ phiếu rác, cũng như tránh việc vứt tiền qua cửa sổ, bởi những sai lầm trên sàn chứng khoán chưa bao giờ rẻ.

2 Likes