Đập chết cmn đám tự doanh sọt ps

500 AE NGÀY MAI KÉO THỐC VN30 LÊN 40 ĐIỂM CHO BỌN SHORT VPS CHÁY TK KO KỊP CHỐT SHORT ĐI…:joy::joy::joy::joy:
CÁC ANH EM CÓ HIỂU THẾ NÀO LÀ ĐCM TRẠNG CHẾT THÌ ĐCM CŨNG PHẢI CHO CON LƯƠN CHÚA NÓ PHÙ MÕM K?. Cay vcđ :rofl::ghost:

2 Likes

kkkkk. :laughing:

Mút chứ tầm này cho short vỡ mồm ngay