Đề nghị tên Lê Quốc Bình, hiện đối tượng này đang làm lãnh đạo CTy CII, giải thích rõ về tình hình tài sản của CTy có đất ở Thủ Thiêm hay không?

Đề nghị tên Lê Quốc Bình, hiện đối tượng này đang làm lãnh đạo CTy CII, giải thích rõ về tình hình tài sản của CTy có đất ở Thủ Thiêm hay không?
Theo bài báo này, CTY CII sở hữu CTY con Bắc Thủ Thiêm, có quỹ đất 6.37 hecta đất ở Thủ Thiêm. Vậy yêu cầu đối tượng Lê Quốc Bình trả lời rộng rãi trên báo chí cho cổ đông hiểu về tình hình tài sản của cty? Nó có pải là xấu đến mức giá cổ phiếu CTY giảm hơn cả 50% mà không rõ nguyên nhân là do sao? Hãy mở mồm ra ngay nhé.

2 Likes

vừa thay phó tổng và giám đốc phụ trách tài chính, khả năng bình bật bãi cao đấy!

Nói về Cii nó còn tệ hơn FLC

Mình thấy giá trị sổ sách của nó là 19.8k/cp. Và giá cổ phiếu của nó 1 năm trước tức khoảng tháng 2/2020 đã ở mức 23-24k/cp. Tức là giá này chưa hề có tính đến phản ánh kỳ vọng về đất Thủ Thiêm. Nên việc giảm lần này và việc cty không có thông tin gì cụ thể về tài sản đất ở Thủ Thiêm khá là mờ ám.

Chính thức xác nhận CII còn 6.37 hecta đất Thủ Thiêm sẽ hình thành nhà ở trong giai đoạn 2021-2024. Còn chưa tính đến các giá trị tài sản và doanh thu BOT từ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Có lẽ nó táng cp sàn để anh em mình nôn hết ra đó thôi.

1 Likes
1 Likes