Đề nghị UBCK vào cuộc xem các tài khoản bán khống IDC 4 phiên gần đây....có bằng chứng cụ thể

Có bằng chứng cụ thể qua video…sẽ gửi cho UBCK…

1 Likes

Có cụ nào nhà báo liên hệ cái nhể…cho đội sọc đi bằng nạng luôn…

1 Likes

bằng chứng cụ thể từ việc thỏa thuận cổ phiếu sang các tài khoản sọc…video kê lệnh chất lệnh tạo cung ảo với mục đích đè giá cố phiếu…

2 Likes

Đội bán khống đè giá cổ phiếu vẫn hung hãn, không coi UBCK ra gì…

1 Likes

Đừu nay cụ nóng nảy thế?

Có video đầy đủ…kể cả việc chúng nó thỏa thuận sang tài khoản khác để sọc…nhiều lần rồi chứ ko phải lần đầu…cho vào oánh cờ với a Quyết…

2 Likes

Tới luôn đê các cụ. Em ủn

Kk tổ kiến lửa rồi

Kakaa, em đánh trống trợ binh nhé

Ơ hay éo cho bán à :))

Củ khoai thôi bác ah. :joy: