Diễn biến nào cho thị trường ngày mai

, , , , , ,

Để lại mã CK. Mình tư vấn cụ thể

3 Likes

GEG hôm nay chạm hỗ trợ quanh 25 có lực cầu tương đối ổn. Cung cũng có dấu hiệu giảm. Cổ này cơ bản ổn.

Về FA
Doanh thu Q4/2021 giảm 17,2% so với cùng kỳ xuống 443 tỷ đồng, thấp hơn 51% so với dự báo của HSC, gồm 442 tỷ đồng từ bán điện (tăng 31% so với cùng kỳ) và 1 tỷ đồng doanh thu khác (giảm 99,5% so với cùng kỳ), lần lượt thấp hơn 27,8% và 99,7% so với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần Q4/2021 tăng 44,6 lần lên 102 tỷ đồng và vượt 7,2% dự báo của HSC nhờ chi phí bán hàng, quản lý và chi phí tài chính giảm.

Lợi nhuận cốt lõi tăng mạnh nhờ có thêm công suất điện gió

Ba dự án điện gió của GEG gồm VPL Bến Tre giai đoạn 1 (ngoài khơi, công suất 30MW), Tân Phú Đông giai đoạn 1 (ngoài khơi, công suất 50MW) và Iabang (trên bờ, công suất 50MW) đều đã hòa lưới từ ngày 31/10/2021, thời hạn cuối được hưởng cơ chế giá FIT đối với điện gió. Theo đó, toàn bộ 3 dự án sẽ được hưởng giá FIT mới là 9,8 UScent/kWh cho điện gió ngoài khơi và 8,5 UScent/kWh cho các dự án điện gió trên đất liền trong vòng 20 năm tới.

Tuy nhiên TA chưa ủng hộ lắm. Có thể thăm dò quanh 25±