Dig sẽ hồi =>> nhưng canh bán

Niềm tin của nhỏ lẻ với DIG A7 sẽ mất dần theo thời gian do bị tra tấn, tài khoản bị cưa hàng ngày ( quý 4/2022- quý 2/2022). khi mà mất niềm tin họ sẽ nhắm mắt bán thôi! Mở chart ra nhìn lại các con sóng trước của CP bds là hiểu ấy mà.
“LỊCH SỬ LUÔN LẶP LẠI BỞI VÌ BẢN CHẤT CON NGƯỜI KHÔNG THAY ĐỔI”

Có 1 sự “giống nhau” đến lạ :grimacing: Siêu sóng bds SJS 2007-2008 rất giống với DIG CEO 2021-2022. Đúng là siêu cổ thường giống nhau.

SJS 2007-2008

DIG CEO 2021-2022


Sau đợt giảm này của TT 1 lớp đại da mới sẽ đi lên. Quan trọng là bạn còn vốn, còn tiền và không bị kẹp :smile:
hình ảnh