Đợi…

Quan sát các mốc để xem sóng chạy ra sao? Từng điểm để có quyết định đầu tư ngắn hay dài hạn tùy theo nội tại của doanh nghiệp. Nó đã chạy đủ sóng tăng, đang ở sóng chỉnh.

3 Likes

Anh Bạch Nam xem giúp em IDI vào được không với ạ. Em cảm ơn anh!

Lại như dgc với anv hả anh ?

1 Likes

Dòng phân, điện, thủy sản,… là dòng mạnh, chưa chỉnh xong, theo dõi để có kế hoạch đánh tùy từng giai đoạn.

3 Likes

Chứng khoán thì đánh theo thị trường, thị trường đang là thị trường gấu, hoàn toàn có đáy mới, nhận định khá khó và thuộc người nhanh nhạy thì đánh được, không thì phải có chiến lược dài hơi như thế nào đó, HHV thì dữ liệu lịch sử không đủ cơ sở tính toán, em tham khảo hình. Dòng đầu tư công thì nó phạm trù nhiều mảng lắm, nên em nghiên cứu nội tại từng doanh nghiệp để đánh giá chứ anh không nghiên cứu. Nhìn chung mùa mưa thì hạ tầng chỉ chờ lún là chủ yếu, cuối năm mới hoạt động mạnh, còn sóng thì nó chạy trước, hãy canh rẻ nhất có thể để mua thôi, cũng phải tính toán đến yếu tố thị trường nữa.

2 Likes

em có Bcg a ạ. anh xem giúp em con này với.

2 Likes

Quan sát xem đáy có thủng không? nếu thủng về khu 14-16, target tạm tính, theo dõi sóng chạy để quyết định điểm vào ra thôi, nhiều khi diễn biến phức tạp, sóng chỉnh nó đi 5 nhịp, cấu trúc lại khác. Hiện tại đang cho khả năng cao tạo đáy, nhưng diễn biến bất thường không biết được.

3 Likes

Em cảm ơn anh ạ.

1 Likes

Nó đang đi theo cấu trúc mà anh vẽ đợt tháng 5, giờ mua thì chờ chỉnh để tìm điểm vào, mục tiêu là tạm tính nhé, không biết nó có đạt được target không, nghiên cứu nội tại xem, cập nhật tình hình để tính toán cho phù hợp hơn.

4 Likes

Em cảm ơn anh!

2 Likes

Vâng. cám ơn a

2 Likes

15 Likes

Anh Nam cho em xin nhận định về HPG nhịp hồi này ạ! Em cảm ơn a!

2 Likes

Anh có nhận định ở phần trước cho một bạn, mục tiêu 26-27k. Nếu nhịp hồi mạnh lên khu 30( khó). Nhịp chỉnh ngắn hạn có thể về khu 22.

6 Likes

Về dài hạn thì vùng 15k bắt đầu gom dần được, hỗ trợ mạnh về FA, TA khu 13k. Theo dõi nếu muốn đầu tư và chú ý vấn đề vĩ mô trong và ngoài nước về suy thoái để điều chỉnh target. HRC và FE đang chạy sóng chỉnh đến tầm giữa năm sau.

4 Likes

Vâng anh, em cảm ơn anh!

2 Likes

A cho em xin nhận định mã pet với ạ? Cảm ơn a!

2 Likes

Nó đang lên sóng quý 3-4 rồi, stoploss 32.6k, Cản khu 38k, có thể vượt qua đó rồi chỉnh, sau đó lên sóng tiếp theo lên khu 49-50k là mạnh, còn cụ thể phải xem xét để thoát, điểm mua thì qua được đoạn rồi.

4 Likes

Anh BN cho em xin nhận định xu hướng PVS với a?

3 Likes

Anh BN ơi, anh cho em xin nhận định về CTR với, giờ có phải đang đi theo đường xanh lá cây up rồi ko anh? em chót bán em cần mua lại ạ, tks anh!

2 Likes