F0 hỏi ngu, “Vượt quá quy định của nguồn chứng khoán”

Em đặt lệnh mà nó báo như vậy nghĩa là gì hả các bác?

bạn ko nói rõ mua hay bán, nhưng đại khái là tiền hay sức mua, hoặc cổ phiếu của bạn không đủ để mua hay bán số lượng, mã chứng khoán đó

à em đặt lệnh mua, dùng margin đó bác, sức mua ghi rõ ràng là x nhưng em đặt mua 1 lượng chỉ bằng 1/100 của x cũng bị báo như vậy. Với tất cả các cổ phiếu luôn

vậy tức là nguồn vốn công ty cung cấp cho mã chứng khoán bạn mua đã hết, phụ thuộc vào các lệnh đối ứng của mã đó, nên mua mã khác lại được hoặc có khi sáng không được nhưng chiều lại mua được…

FO mới kể cả đã học bài bản, cũng đầu tư ít thôi, lấy kinh nghiệm là chính, vì mới đầu tư,trước sau cũng cháy hết thôi, vì lý thuyết chỉ giúp 30 % còn 70 % là kinh nghiêm thực chiến

F0 thì đừng margin bác ơi…