Fed và Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tính đến hôm nay, lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng đã chạm đình của giai đoạn vào cuối 2018 và đến giữa 2019. Lãi suất được dự báo sau cuộc họp hôm nay sẽ tăng thêm 0.75 và sẽ là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2006.

Với kịch bản lần tăng lãi suất trước thì khi Lãi suất tăng → USD mạnh lên → bond yield giảm → nhóm cổ phiếu Công nghệ trên thị trường Mỹ tăng mạnh. Nếu phân tích theo khía cạnh quản trị rủi ro thì mấy ông công nghệ là phần tài sản đầu tư dài hạn trong mắt các quỹ và có nhiều cổ phiếu đang ở giá cao so với định giá. Việc nắm giữ dài hạn với nhóm này sẽ rất rủi ro và lẽ ra sẽ bị các quỹ bán mạnh nhất, nhưng thực tế thì lại đi ngược so với dự đoán và câu trả lời nằm ở định giá (mọi người có thể đọc cụ thể trên trang của mình).

Nhưng điều thị trường sợ nhất là rủi ro lãi suất biến thành rủi ro tín dụng. Vì Lãi suất tăng liên ngân hàng tăng → (1) lãi suất repo tăng (càng tăng càng ảnh hưởng xấu đến chứng khoán) và (2) lãi suất cho vay mua nhà ở Mỹ cũng tăng. Nên thông thường việc FED tăng lãi suất sẽ làm thị trường chứng khoán bị giảm mạnh. Nhưng với định giá hiện tại thì động thái giảm điểm này có thể đi ngược so với lịch sử, điển hình là nhóm Công nghệ ở trên.

Chưa thể đoán được chính xác sau phiên họp hôm nay thì thị trường Mỹ sẽ giảm mạnh hay tăng mạnh, nhưng tại Việt Nam thì việc giảm điểm hay tăng điểm tin tức này chủ yếu đến từ tâm lý chung của nhà đầu tư chứ thực tế hệ thống tài chính của nước ta vẫn đang được kiểm soát tốt và rất khó có thể tồi tệ như ở Mỹ. Nên dù là yếu tố nào thì việc quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư và nắm được giá trị thị trường chung là điều mọi nhà đầu tư cần lúc này để có quyết định chính xác cho việc mua hay bán.

-Mai Hoàng Thông-

3 Likes


NHNN đã có thêm động thái để kiểm soát tỷ giá trong nước. Dù ko ảnh hưởng nhiều nhưng việc kiểm soát mọi rủi ro ngay từ đầu như hiện nay của nước ta là điều rất tích cực với thị trường.

1 Likes

Lãi suất tăng thì bảo hiểm nhiều tiền gửi ngân hàng như pvi ngon

1 Likes

sao lãi suất repo càng tăng chứng khoán càng xấu vậy bạn