FULL MARIN ... Cách cướp margin

E mua margin lúc nào cũng báo full zoom vậy … có cách nào để mua được bằng margin không ạ … cho em xin kinh nghiệm với … em cảm ơn …