Giật mình CEO

Ko phát hành giấy lấy thêm tiền để mở rộng kinh doanh là ngu. Mà ttck mục đích để là kênh huy động vốn mà. Ko thì lên sàn làm éo gì cho thị phi

Ceo tầm này về 50 sớm thôi

1 Likes

Ôi tôi bán hết rồi cụ ạ.

1 Likes

Chúc mừng nhé. Chốt lãi không bao giờ là sai cả

1 Likes

Tôi sợ thuyết suy thoái của cụ @AresKingStock nên chạy thôi ợ

2 Likes

Suy thoái là cơ hội mấy năm mới có 1 lần để mua mà bác :)) ko cần đúng đáy, gần gần đấy là dc :))

Thuyết chiến tranh chứ

1 Likes

Mày sẽ thấy quyết định này là đúng Gà ơi

Chiến tranh thật ở VN thì đầu tư hay không cũng thành giấy lộn hết thôi bác. Còn Tàu vs Đài nhìn xa khéo lại lợi VN, Trung Cộng bị cấm vận ko sản xuất ở VN thì ở đâu. Mà những sự kiện như thế là rất hạn hữu, giả sử thành thật thì ôm tiền cũng thành giấy lộn thôi bác, bác đi lo cái có 5% xảy ra lgi để mất cơ hội lớn.

CEO chờ thêm 1 thời gian → giờ mua vào chỉ có úp bô

Mua ôm 1 năm trở lên, úp bô kệ bác :)) Chứ biết lúc nào vào mà không bị úp bô

Bác mua lúc 30 hoàn toàn nó có thể bị đạp xuống 28 trong 1 ngày. Nhưng kệ thôi, lâu dần giá sẽ phản ánh giá trị dn, chỉ cần biết giá hiện tại là quá cơ hội.

bác phân tích hay đấy

hôi lâu tôi nhớ ko nhầm lúc phân tích DIG, cũng có phải thu khác, nó chú thích là các khoản giải phóng mặt băngf thì phaỉ