Hồi lên là BÁN, không hy vọng viễn vông

Em có đảo 1 vòng ở các ngành có sự hồi phục vào phiên thứ 6 như bank, chứng khoán,… về bản chất hồi phục là do các nhà đầu tư nhỏ lẽ đã bán ở phiên trước và sợ mất hàng nên đã mua lại, chứ không hề có dòng tiền của tổ chức vào mua. Thị trường tăng 20 điểm nhưng cũng không nói lên được điều gì. Tụi em cũng giao dịch tài khoản cá nhân của mình để kiếm lợi nhuận nhưng tụi em hiểu thời điểm nào mình nên mua, và thời điểm nào mình chỉ ngồi quan sát. Mình quan sát tuy không có lợi nhuận nhưng cũng sẽ không có lỗ và bị tâm lý T+, mà không mất tiền thì chính là giao dịch hiệu quả. Biên độ giao động của VNindex hiện tại kéo xả liên tục để tăng thanh khoản thôi, về bản chất thì không hề có sự ổn định, không tốt… Ở trước phiên hồi mạnh em có báo với anh chị canh những phiên hồi phục mạnh mình nên bán ra, chứ không phải là mua mới. Anh chị lưu ý thông tin nhé.

Việc điều chỉnh là hợp lý để các cổ phiếu về vùng giá thấp, tổ chức họ sẽ thu gom lượng hàng giá thấp và rủ bỏ những nhà đầu tư thêm 1 lần nữa để bức tốc đi lên lại, đây không phải là lý thuyết mà nó là sự thật rất nhiều lần đã xảy ra và sẽ tiếp tục như vậy, nên việc mình quan sát và chờ đợi sẽ có lợi thế hơn những người giao dịch liên tục, họ sẽ không quan sát tổng quát được, yếu tố khi quan sát cổ phiếu là yếu tố cạn cung - để xác định được quá trình tích lũy, gom hàng của BBS trên cổ phiếu.

1 Likes

Khó ăn dồi

Không ăn nữa. Nuốt chửng