IDC_Món quà cuối năm (lợi nhuận không dưới 30%)

IDC lại phi rồi, 7x sớm thôi

Bán chưa chủ pic

Nguyên hàng=)))

Ha ha cả tháng có mỗi hôm nay màu xanh sớm thì nguyên hàng à giỏi kkk